PyLoGiap – Thoát Khỏi Hành Hạ Tránh Xa Suy Giáp

3,750,000

Công dụng:

  • Cân bằng Hormone tuyến giáp về mức ổn định.
  • Khôi phục tuyến giáp, điều chỉnh hoạt động cơ thể.
  • Thúc đẩy hệ thống miễn dịch.
  • Điều tiết lượng Hormone tuyến giáp.

Quy cách: Heavy Mineral: 100 viên/hộp. Thyroid Health Formula: 60 viên/hộp.

PyLoGiap – Thoát Khỏi Hành Hạ Tránh Xa Suy Giáp

3,750,000